The Forest

les

 CZ Tento cyklus znázorňuje pomyslnou hradbu mezi civilizací a světem temného lesa odkazujícího na pohádky bratři Grimmů.

Andreas Weber: Prostředí pralesa působí právě proto tolik živě a bohatě a je tak plné života, kolik je v něm viditelně přítomno smrti; prales je vlastně manifestace, galerie, slavnost, karneval či hodokvas (Američané by krásně řekli bonanza) smrti. Ovšem ne smrti jako smutného a definitivního konce, jak většina západních lidí obvykle smrt chápe, ale jako koloběhu, jako kontinuity, provázanosti, snad by se dalo říci příbuzenství. Když kráčím zemí, šlapu po smrti, kráčím po bolesti, v patách se mi zvedá mračno much a rozkladu. Nebo ještě lépe: doslova kráčím smrt, kráčím bolest, celá země je jeden velký hřbitov, jedno velké radostné pohřebiště. 

EN The collection „Forest“ is based on the idea of forest as a dark evil place resembling the scenery from the tales of brothers Grimm or Mirkwood from The Lord of the Rings. My forest harbours the mystery as well as a fairy dream. It is a great adventure, which I love. With the help of light and dark, I accentuate the atmosphere of dark forest. I regard it as a place in which I feel more at ease than anywhere else. Forest is my meditation garden to which I regularly return to draw strength from and where I find peace and look for answers. Whether watching with closed eyes during the day or at night, when the forest is most magical, my eyes are illuminated by inner light. Petr Hruska, a poet from Ostrava, said in one interview, “And if you behave so calmly and attentively that forest opens its mysteries, you will see its secrets and treasures and one may then discover the same sensitivity and prudence in himself or in another person.” In forest, there is a great wisdom. Just enter and see.

video

installations

Fiducia

Fiducia

Fiducia

Fiducia.
Photo: Mia Kohlerová

Fiducia.
Photo: Mia Kohlerová

Patra Gallery

Nativ gallery
photo: Martina Houdek

Nativ gallery
photo: Martina Houdek

Nativ gallery
photo: Martina Houdek

Nativ gallery
photo: Martina Houdek

using allyou.net